Użyj SCROLL myszy dla nawigacji strony

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
 
   
     

AdwokatJakub Staszczyk

Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2001 r. pod kierownictwem prof. dr hab. Bogdana Błażejczaka obronił pracę magisterską (Sądowa waloryzacja roszczeń pieniężnych, a klauzula rebus sic stantibus). W latach 2001-2005 odbywał aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Zbigniewa Staszczyka, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Z tą samą oceną w 2013 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim (Przestępstwa gospodarcze i kodeks karny skarbowy). Jest Członkiem Komisji Wizerunkowo-Informatyzacyjnej oraz Komisji Integracji i Kultury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz Członkiem Komisji Komunikacji Społecznej i Komisji ds. Informatyzacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka

Działa na rynku usług prawniczych nieprzerwanie od 2005 roku. Kancelaria gwarantuje Państwu osobiste zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Wierzymy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować na dobrej znajomości specyfiki działalności Klienta i wzajemnym zaufaniu. Rozpoczynając pracę nad każdym zleceniem widzimy głęboką potrzebę skoncentrowania się w pierwszej kolejności na rzetelnej, kompetentnej i odpowiedzialnej ocenie opłacalności proponowanych rozwiązań z punktu widzenia Klienta.

Świadczenie usług prawnych

Świadczenie usług prawnych rozpoczynamy zawsze od poznania specyfiki działalności Klienta oraz zrozumienia jego oczekiwań i potrzeb, co pozwala na wybór najbardziej praktycznych rozwiązań w danej sytuacji. Cechuje nas indywidualne podejście i szacunek do każdego z kim przychodzi nam podejmować współpracę. Nie szukamy rozwiązań uniwersalnych, ale takich, które będą korzystne dla Państwa w konkretnej sprawie, jednocześnie uczciwie informując o potencjalnych ryzykach lub konsekwencjach wspólnie podejmowanych decyzji. Za największe wyróżnienie przyjmujemy bowiem Państwa zadowolenie oraz pozytywną ocenę współpracy z nami, którą przekazujecie Państwo swoim kontrahentom i bliskim.

Aktualności

Zakładka w budowie, zapraszamy wkrótce.

zamknij

Jakub
Staszczyk

adwokat

Marcin
Skiba

 

Aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie spadkowym i rodzinnym oraz prawie pracy. Interesuje się również zagadnieniami związanymi ze służebnością przesyłu.
W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą Klientów, jak również sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami i organami ścigania. Corocznie angażuje się w pomoc pro bono dla najuboższych, udzielając corocznie porad prawnych w ramach Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich.

userName
 

Rekrutujemy

Kancelaria poszukuje do współpracy
prężnych studentów prawa
i aplikantów adwokackich

 

Patrycją
Rabuła

 

Aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów.
Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Interesuje się również zagadnieniami dotyczącymi błędów w sztuce medycznej. Do jej obowiązków należy sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, bieżąca obsługa Klientów kancelarii oraz udział w postępowaniach sądowych.

 
 

Angelika
Ochałek

 

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. o profilu humanistycznym, którą ukończyła z nagrodą „Tytana Pracy”. W Kancelarii zajmuje się administracją oraz referatem ds. windykacji.

userName
 

Porady PrawneOn-line

Zadanie pytania jest bezpłatne i nie oznacza zawarcia umowy z Kancelarią.
Postaramy się skontaktować z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Jeśli będzie istniała potrzeba, to poprosimy Cię o doprecyzowanie pewnych kwestii i wówczas wycenimy poradę. Koszt porady zaczyna się od 100 zł.

Cennik

Co do zasady, honorarium za poradę prawną, sporządzenie pisma, bądź prowadzenie sprawy, ustalane jest indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami i stopniem skomplikowania sprawy, kierując się stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Korzystając w Kancelarii z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium adwokackiego.Wynagrodzenie adwokata jest płatne z góry, w momencie zlecenia sprawy, ale istnieje też możliwość rozłożenia go na raty.

zobacz rodzaje rozliczeń

W sprawach o zapłate

Koszty prowadzenia sprawy przed sądem różnią się w zależności od wartości przedmiotu sporu; stawki minimalne określa ww. rozporządzenie. Do stawek tych należy doliczyć podatek VAT 23%.

  • do 500 zł - 60 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
  • powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Ryczałt

Rozliczenie stosowane przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, z uwzględnieniem potrzeb Klienta i rodzaju powierzonych spraw. Klient płaci miesięczny ryczałt na ustalonym przez strony poziomie. Nie stosuje się limitu godzinowego. W szczególności, jest on korzystny dla przedsiębiorców, gdyż brak jest limitu powierzonych spraw i nie uiszcza się honorarium adwokackiego za każdą sprawę z osobna. W tym wariancie, zapewniamy gotowość do świadczenia pomocy prawnej. Klient ma zatem możliwość kontaktu z Kancelarią w każdej bieżącej sprawie, choćby telefonicznego i nie płaci oddzielnie za porady prawne.

Rozliczenie godzinowe

Klient ponosi koszty związane z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację zleconego zadania. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego życzenie wraz z fakturą VAT. Jest to system korzystny przy okazyjnym korzystaniu z usług adwokackich. W przypadku Klientów mających zapotrzebowanie na stałą współpracę, proponujmy rozliczenie ryczałtowe albo mieszane.

Rozliczenie mieszane

(ryczałt z limitem godzin) – w tym systemie strony ustalają z góry wysokość miesięcznego ryczałtu za określoną liczbę godzin pracy adwokata. Po wyczerpaniu limitu godzin, naliczana jest stawka godzinowa jak w powyższym wariancie. Podobnie, jak w wariancie ryczałtowym, zapewniamy gotowość do świadczenia pomocy prawnej, jak również, brak jest limitu powierzonych spraw i nie uiszcza się dodatkowego honorarium adwokackiego za każdą sprawę z osobna. Klient jest wyczerpująco informowany o rozliczeniu czasu pracy i fakcie przekroczenia limitu godzinowego. Jest to system korzystny dla Klientów, którzy pragną obniżyć koszt ryczałtu w miesiącach mniejszego zapotrzebowania na usługi prawne, a wykorzystać w zwiększonym zakresie, wtedy, gdy jest to niezbędne.

Dodatek "success fee"

Czyli premia od sukcesu. W niektórych sprawach, Kancelaria umawia się z Klientem na wynagrodzenie, które będzie się składało z dwóch elementów: wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz wynagrodzenie w wysokości z góry ustalonego procentu od wartości sprawy w przypadku jej wygrania lub zakończenia w inny sposób, np. korzystną dla Klienta ugodą. Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie z Klientem.

zamknij

Pro Bono

Mimo że jesteśmy młodą Kancelarią, już od samego początku naszej działalności wspieramy różnego rodzaju akcje charytatywne i społeczne. Nasze zaangażowanie społeczne wynika z faktu, że wykonywanie zawodu adwokata postrzegamy jako przywilej, ale również jako publiczny obowiązek. Nasi prawnicy za każdym razem angażują się w akcję "DZIEŃ BEZPŁATNYCH PORAD ADWOKACKICH" organizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką.

Kancelaria przystąpiła również do ogólnopolskiej kampanii społecznej "PACJENT WYKLUCZONY", która ma na celu pomoc osobom chorym na nowotwory, nie znajdującym oparcia w systemie opieki zdrowotnej – wykluczonym.

 

Kancelaria adwokackaJakub Staszczyk

Spichrzowa 3, 63-000 Środa Wielkopolska
Filia: Dworcowa 5, 62-035 Kórnik
NIP 785-167-18-21, REGON 300103989,
Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska S.A.
75 1940 1076 5265 7171 0000 0000.
Łączna suma obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia wynosi 350.000 euro.
   
 

Jako członkowie Adwokatury świadczymy pomoc prawną zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze i w swoich działaniach kierujemy się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Podejmowane przez Kancelarię czynności są objęte ochroną ubezpieczeniową do kwoty 350.000 euro.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

zamknij
 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
 
   
     

Adwokat Jakub Staszczyk

Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2001 r. pod kierownictwem prof. dr hab. Bogdana Błażejczaka obronił pracę magisterską (Sądowa waloryzacja roszczeń pieniężnych, a klauzula rebus sic stantibus).
W latach 2001-2005 odbywał aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Zbigniewa Staszczyka, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Z tą samą oceną w 2013 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim
(Przestępstwa gospodarcze i kodeks karny skarbowy).

Kancelaria Adwokacka

Działa na rynku usług prawniczych nieprzerwanie od 2005 roku. Kancelaria gwarantuje Państwu osobiste zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Wierzymy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować na dobrej znajomości specyfiki działalności Klienta i wzajemnym zaufaniu. Rozpoczynając pracę nad każdym zleceniem widzimy głęboką potrzebę skoncentrowania się w pierwszej kolejności na rzetelnej, kompetentnej i odpowiedzialnej ocenie opłacalności proponowanych rozwiązań z punktu widzenia Klienta.

Świadczenie usług prawnych

Świadczenie usług prawnych rozpoczynamy zawsze od poznania specyfiki działalności Klienta oraz zrozumienia jego oczekiwań i potrzeb, co pozwala na wybór najbardziej praktycznych rozwiązań w danej sytuacji. Cechuje nas indywidualne podejście i szacunek do każdego z kim przychodzi nam podejmować współpracę. Nie szukamy rozwiązań uniwersalnych, ale takich, które będą korzystne dla Państwa w konkretnej sprawie, jednocześnie uczciwie informując o potencjalnych ryzykach lub konsekwencjach wspólnie podejmowanych decyzji. Za największe wyróżnienie przyjmujemy bowiem Państwa zadowolenie oraz pozytywną ocenę współpracy z nami, którą przekazujecie Państwo swoim kontrahentom i bliskim.

Aktualności

Zespól

Jakub
Staszczyk
adwokat
Marcin
Skiba
Angelika
Ochałek

Cennik

Co do zasady, honorarium za poradę prawną, sporządzenie pisma, bądź prowadzenie sprawy, ustalane jest indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami i stopniem skomplikowania sprawy, kierując się stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Korzystając w Kancelarii z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium adwokackiego.Wynagrodzenie adwokata jest płatne z góry, w momencie zlecenia sprawy, ale istnieje też możliwość rozłożenia go na raty.

Porady On-Line

Zadanie pytania jest bezpłatne i nie oznacza zawarcia umowy z Kancelarią.
Postaramy się skontaktować z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Jeśli będzie istniała potrzeba, to poprosimy Cię o doprecyzowanie pewnych kwestii i wówczas wycenimy poradę. Koszt porady zaczyna się od 100 zł.

Kancelaria adwokackaJakub Staszczyk

Spichrzowa 3, 63-000 Środa Wielkopolska
Filia: Dworcowa 5, 62-035 Kórnik
NIP 785-167-18-21, REGON 300103989,
Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska S.A.
75 1940 1076 5265 7171 0000 0000.
Łączna suma obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia wynosi 350.000 euro.
zobacz mape dojazdu